Dygresja w ramach oświadczenia Episkopatu

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski i Arcybiskup Metropolita Warszawski wydali oświadczenie związane ze sprawą krzyża. Nam podoba się w nim szczególnie dygresja zawarta w jego trzecim punkcie. Brzmi ona następująco:

Jednocześnie podkreślamy, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 25) zapewnia swobodę wyrażania przekonań religijnych w życiu publicznym. Zwracamy też uwagę, że zapisana w ustawie zasadniczej bezstronność władz publicznych nie oznacza ich antyreligijności. Neutralności nie należy rozumieć jako agresywnego laicyzmu. Polska jest Ojczyzną wierzących i niewierzących, co wyraźnie zaznacza na samym początku nasza Konstytucja. Wolność religijna nie oznacza wolności od religii, ale wolność jej wyznawania także w sferze publicznej.

Wydaje się zatem – o ile zgodzimy się z taką interpretacją – że działacze SLD, którzy na awanturze chcą skorzystać, zbierając podpisy pod wyrażonym pisemnie swym niepokojem o poszanowanie Konstytucji III RP, chyba nieco pobłądzili. Czy nie?

 

* *  *

(powyższy wpis klasyfikujemy jako „filozofia polityki”, jednak taka kategoria jest niedostępna, dlatego z zastrzeżeniem pewnej umowności wybieramy istniejącą kategorię „polityka”)

FacebookTwitterGoogle+Podziel się