Rośliny

Wszędzie na świecie rozprzestrzeniły się rośliny. Wszędzie na tym świecie, który mam na myśli, one to uczyniły. A przecież o uczynkach mówi się odnośnie osoby. Powiadają nawet, że odnośnie osoby ludzkiej, tak jakby osoby nieludzkie nie dokonywały czynów, czyli dokonań. […]

Dlaczego

Dlaczego jest raczej coś, niźli nic? – pytał filozof. Pytanie jest aktualne nawet dziś, po latach. W przyszłości, po kolejnych latach, też będzie aktualne. Takie jest życie. W tym temacie wypowiedział się prof. Heller, który właśnie skończył 80 lat i […]

Malarz Seba czasem o czasie

Ostatnimi czasy Malarz Seba co jakiś czas robił komiks o czasie. Krotochwilnie o chwili. O trwaniu przemijania, przemijaniu trwania. O ciągłości bycia w czasie. O jednoznacznej tożsamości w tym trwaniu, które można odczuwać kwantowo. Fundamentalnym okazało się pytanie nie o […]