29.10.2016. skrót tygodnia

Wyludnianie terenów agronomicznych towarzyszyło ludzkości od zarania, bo kiedy rośliny rozpierały swą przestrzeń życiową, tegy ludzkość wypierało na tereny niezamieszkałe, a działo się to do oporu, czyli do tego czasu, gdy z drugiej strony inna ludzkość wchodziła na ten sam teren, sama wprzód przez florę wyparta. To była pierwsza agroturystyka w dziejach.

Ilona Felicjańska stwierdziła w studiu objazdowym Onetu, że piekło i niebo tworzymy sobie sami na ziemi i nie ma innych rzeczywistości, które by niebo lub piekło zawierały. Za takie niebo, którego istotą jest przemijanie aż do permanentnej destrukcji, pani Felicjańskiej dziękujemy i ten model metafizyczny, jako nielogiczny, odrzucamy.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się