Darz bór!

A tymczasem borem, lasem przedzierają się nowe czasy, choć borów już mniej na świecie. Bo nowe czasy, także te, które już przeszły do historii, je tak gęsto przetrzebiły, że należą już do rzadkości. Niech zagmatwanie poprzedniego zdania nas nie zniechęca. […]

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Brak dowodów na zgodę

  Jest zapotrzebowanie w Tajniaku, żeby wziąć coś na logikę. Można nawet na klasyczną – dowiaduję się od bliskich współpracowników Naczelnego (chodzi o panią sekretarkę). Niech więc będzie. Weźmy na logikę zdarzenie następujące, a polegające na wyartykułowaniu wypowiedzi (w sumie […]

Zdrada

Może być tak, że w punku i neoliberalizmie zapomniano o tym samym – o miłości. Zapomina się o niej na podwórku i w wielkich systemach, jeśli przeradzają się w ideologie. Tak, podwórko też potrafi być ideologiczne. Wiesław głosował na Kukiza, […]

Kiedy, jeśli nie teraz?

Powstaje pytanie. Cyfrowy Polsat na polityce związanej z transmisjami Euro więcej zyskał czy stracił? Z uwzględnieniem nie tylko krótko- ale i długoterminowych efektów. Bo przecież nie sztuka jest raz komuś coś sprzedać, tyle że kosztem utraty klienta na całe lata. […]

O uciszaniu opinii

Tu i ówdzie pojawiają się głosy będące po prostu głośno wypowiadanymi opiniami, że to już najwyższy czas, by świat cywilizowany zrobił porządek z narodowo-socjalistycznymi dzikusami. Równolegle, jak to w nauce, wraz z tym zjawiskiem pojawiły się różne opinie. Zwróćmy uwagę […]

Nad-narracja

Nastąpiło uruchomienie słowa narracja, które żywcem wzięte z ideologii postmodernistycznych zajęło umysły działaczy co większych partii, niezależnie od ideologii wyznawanych przez nie oficjalnie. Narracja stała się więc tym, co je jednoczy. Tymczasem mówiło się kiedyś: „żywcem mnie nie wezmą” lub […]

Rośliny

Wszędzie na świecie rozprzestrzeniły się rośliny. Wszędzie na tym świecie, który mam na myśli, one to uczyniły. A przecież o uczynkach mówi się odnośnie osoby. Powiadają nawet, że odnośnie osoby ludzkiej, tak jakby osoby nieludzkie nie dokonywały czynów, czyli dokonań. […]